Identitet

Klüver Management

Jeg valgte i sommeren 2003 at starte mit eget firma, hvor jeg arbejder som konsulent for alle typer af organisationer. Mine kompetencer bygger på at jeg har arbejdet som leder og chef i 6 år og har arbejdet med processer i forskellige sammenhænge som ekstern konsulent i mere end 8 år. Min baggrund er en akademisk uddannelse fra Københavns Universitet. Jeg arbejder med en blanding af procesværktøjer kombineret med grundig viden om kundens hverdag. Det sætter mig i stand til at koble udviklingen i processerne til deltagernes erfaring og viden om deres egen organisation. Det gælder, når jeg laver teambuilding, strategiprocesser, lederudvikling eller andet. Det betyder, at jeg gerne indleder et nyt kundeforhold med at interviewe ansatte i organisationen. Som konsulent har jeg arbejdet med offentlige, halvoffentlige og private kunder. Det er et interessant spændingsfelt, fordi der er vigtige kompetencer, der kan overføres imellem de to sektorer. Jeg har afholdt forløb for rengøringspersonale, SID-grupper, akademikere, ledelser, direktioner og bestyrelser og jeg inddrager altid organisationens egen situation og cases. Selvom jeg er mig selv – eller måske netop derfor – har jeg etableret et netværk af selvstændige kolleger. Derfor kan jeg tilbyde at løse store opgaver eller opgaver, der indeholder elementer udenfor mit kompetenceområde.

Ansættelsen i Mercuri Urval

Jeg blev ansat i 1996 som konsulent i den del af Mercuri Urval, der har offentlige organisationer som kunder. I Mercuri Urval opbyggede jeg en viden om og erfaring med procesværktøjer igennem uddannelse og deltagelse i mange forskellige projekter og processer. Det er en videreudvikling af disse metoder og erfaringer, som jeg benytter i dag, når jeg fungerer som konsulent. Jeg var med til at indføre forretningsområder i Mercuri Urval, som ikke var der, da jeg startede; kvantitative analyser, projektstyrings- og projektledelsesmetoder, salgs- og forhandlingsteknik.

Ansættelsen i datacentralen

Jeg blev ansat i 1988 som konsulent i afdeling for Geografiske Informationssystemer (GIS). Min rolle var at sælge GIS til offentlige kunder. Efter 2 år blev jeg leder af afdelingen, som jeg havde ansvaret for i 6 år. I 1993 var jeg med til at etablere forretningsgrundlaget for datterselskabet Datacentralen Geodata og sad som chef i ledelsen af firmaet indtil jeg blev ansat i Mercuri Urval. Datacentralen Geodata var et resultat af en fusion imellem 3 afdelinger i Datacentralen og et firma i Århus.